UZALEŻNIENIE REALIZACJI

Tak więc stwierdzić można, iż w kontekście pierwotnego środowiska wychowawczego cele są artykułowane i realizowane adekwatnie do podejmowanych działań i wpływów. Realizacja ich jest rów­nież uzależniona od możliwości owego środowiska. Podkreślić należy tu rów­nież, iż w analizowanym kontekście nie jest istotny fakt, czy mają one znamiona pozytywne moralnie, czy na wskroś patologiczne. Ważne jest to, że są one konsekwencją podjętych i absorbowanych przez wychowanka dzia­łań oraz indukcji analizowanego środowiska. Za przykład takiego schematu niech posłuży następujący ciąg działań: Ojciec Tomka będąc nastolatkiem trenował w drużynie piłkarskiej. Obecnie będąc górnikiem kibicuje zespoło­wi piłkarskiemu. W miarę wolnego czasu i możliwości, wraz z Tomkiem uczęszcza na mecze swojej drużyny. Tomek mający 14 lat, zafascynowany futbolem, często grający z kolegami na podwórku w piłkę nożną, zapisał się do klubu sportowego, sekcji piłkarskiej. Będąc w drużynie juniorów osiągnął pewne sukcesy, pragnąc swoje życie związać ze sportem. Na przedstawio­nym powyżej przykładzie rysuje się wyraźnie ciąg wydarzeń, składających się na pierwotne środowisko wychowawcze. Wpływ ojca – zamiłowanie do piłki nożnej – realizacja przekazanego bardziej lub mniej świadomie celu wychowawczego: zostań piłkarzem – podjęte działania realizujące ów cel – klub sportowy.