Zestawy wideokomputerowe: prosty, komutacyjny, synchroniczny

W tym miejscu warto poświęcić kilka słów metodom prezentacji obrazu (oczywiście barwnego). Możliwe są następujące rozwiązania, z których wybór zależy od uwarunkowań metodycznych, organizacyjnych i finansowych: jeden monitor barwny ok. 14 cali przy pracy samokształceniowe}-, monitory barwne ok. 14 cali na stanowiskach dwuosobowych przy niezależnej na wszystkich stanowiskach pracy z grupą; (zasada pracy interakcyjnej – zindywidualizowanej, kłóci się z dawniej stosowaną ideą pracy równym frontem); jeden lub kilka dużych monitorów (24 – 30 cali), przy prowadzeniu zajęć o charakterze seminaryjnym w grupie 10 — 30 uczniów (studentów), plus mały monitor do podglądu dla prowadzącego zajęcia; na zajęciach wykładowych dla dużych grup słuchaczy konieczna będzie projekcja wielkoformatowa przy zastosowaniu: wideoskopu, barwnej nakładki ciekłokrystalicznej na projektoskop lub rzutnika obrazu telewizyjnego (trzy oddzielne ciekłokrystaliczne przeźrocza – filtry RGB prześwietlane światłem białym – na rynku europejskim od początku 1990 r.).